logo

Ovim putem obraćam Vam se ispred naše tvrtke koja se bavi uvozom i veleprodajom kemikalija. Skoro sve kemikalije koje uvozimo i plasiramo na HR tržište su uvezene iz zemalja članica EU. Isto tako povremeno imamo potrebu za uvozom kemikalija iz zemalja koje nisu članice EU. S obzirom da se bliži ulazak naše države u EU molio bih Vas da nas informirate što smo mi dužni obaviti po pitanju REACH-a i CLP-a, a da bi se nakon našeg ulaska u EU mogli nesmetano baviti uvozom kemikalija iz zemalja članica EU i iz zemalja koje nisu članice EU te da bi iste mogli nesmetano distribuirati na HR tržištu. Ukoliko smo obavezni da nešto napravimo molio bih Vas da nas o tome informirate.

Odgovor:

Danom ulaska u EU morat ćete započeti postupak predregistracije tvari koje uvozite od tvrtki koje nemaju sjedište u EU. REACH uredba jasno definira te obveze i način prijave tvari, odnosno predregistracije. Za provedbu toga imat ćete na raspolaganju 6 mjeseci nakon ulaska u EU te dodatnih 6 mjeseci za registraciju. U svrhu što lakše prilagodbe pravilima REACH-a, odnosno zakonodavstvu EU trebate dostaviti podatke o tvarima koje uvozite iz trećih zemalja, ili ih eventualno proizvodite. Podatke trebate poslati putem tablice koju ste dobili od HGK.