logo

Obraćamo Vam se u vezi postupanja i usklađivanja propisa koja se odnose na kemikalije tj. na REACH Uredbu br 1907/2006.
U razgovoru s HGK dobila sam upute da ne trebam popunjavati dostavljeni obrazac s obzirom da tvrtka od koje mi uvozimo ljepilo za lijepljenje papir-papir u proizvodnji kuverata usklađuje svoje poslovanje sa navedenom uredbom a njihovi proizvodi na sadrže nikakve SVHC u količini preko 0,1 %. Oni će usvojiti MSDS kada se proces registracije završi (2018 godine).

Odgovor:

Sve su tvari podložne registraciji, bilo da se radi o opasnima ili ne. Međutim s obzirom da Vi kemikaliju uvozite od proizvođača iz EU, onda je njegova dužnost obaviti registraciju. Samim tim Vi ne morate dostavljati podatke putem tablice koja Vam je dostavljena.