logo

na, za nas, komplicirane upite. Naime, mi kao uvoznici (uglavnom aditiva i kemikalija za prehrambenu industriju – dakle nema opasnim tvarima niti traga), vršimo samo skladištenje i daljnju distribuciju istih. Obzirom da mi ne vršimo nikakve dodatne radnje tipa: obrada, premještanje iz jednog spremnika u drugi, prepakiravanje ili bilo što drugo što bi promijenilo izvorni izgled i/ili sadržaj uvezenog već samo dalje distribuiramo, da li podliježemo predregistraciji odnosno registraciji uvezene materije?
Ako da, molimo Vas da nam pojasnite pojmove:
- naziv tvari po IUPAC-u – što se tu treba navesti/od kuda možemo uzeti te podatke
- DSD i CLP razvrstavanje – ništa od onog što mi uvozimo ne spade u kategoriju opasnih tvari pa ne znamo što tu upisati - predviđeni krajnji rok za registraciju – koju godinu navesti?
- uloga u lancu opskrbe – mi smo za neke tvari uvoznici i distributeri, a za neke samo distributeri jer ih kupujemo u Hrvatskoj i dalje prodajemo Što u našem slučaju navesti kao odgovor?
I također Vas ljubazno molimo da nam pojasnite što i kako odgovoriti na točke 16,17,18,19 - Za tvrtke koje su ovlastile Jedinstvenog zastupnika na području EU. Također nas interesira da li (ako smo obavezni) Tablicu – dostava podataka o tvarima moramo ispunjavati svaku zasebno i slati ili možemo zbirno / u nizu (npr.Sheet1, Sheet 2…) poslati ?
Ujedno Vam dostavljamo predregistraciju što smo dobili od našeg ino dobavljača pa Vas uljudno molimo da nam javite da li je ta forma zadovoljavajuća?

Odgovor:

Na većinu pitanja koja ste ovdje postavili odgovore možete pronaći u dopisima koji su priloženi u e-mailu uz tablicu.
1. Nigdje se ne govori da se podaci dostavljaju samo za opasne tvari. Dostavljaju se za sve tvari bez obzira na opasnosti. Točno je da postoje izuzeci kao što su aditivi prehrani i sl. Međutim, vi kažete da uvozite uglavnom aditive, što znači da uvozite i druge kemikalije koje su podložne REACH uredbi.

2. Predregistraciju, odnosno registraciju su dužni obaviti proizvođači tvari (pojam „proizvođač“ odnosi se samo na proizvođača tvari, ali ne i na proizvođača smjesa ili konačnih proizvoda – to su daljnji korisnici) ili uvoznik (pojam „uvoznik“ odnosi se na onoga koji unosi tvari na teritorij EU – tvari mogu biti u čistom obliku, u smjesi ili u gotovom proizvodu). Dakle, unos tvari iz zemalja EU neće se smatrati uvozom kada uđemo u EU i s obzirom da će te tvari (pred)registrirati Vaši dobavljači iz EU, onda Vi to nećete morati činiti, ali to treba provjeriti kod Vaših dobavljača.

3. Dakle ako uvozite tvari iz zemalja izvan EU, morat ćete ih registrirat, a to znači i ispuniti ovu tablicu. Preporučam da to obavi netko tko se razumije u kemiju, jer će on i znati što to znači naziv prema IUPAC-u. Podatke uzmite iz sigurnosno-tehničkog lista (nazive tvari treba pisati na engleskom jeziku jer se dokumenti šalju u ECHA-u).

4. Ukoliko tvar nije razvrstana prema DSD direktivi ili CLP uredbi, onda u predviđeno polje stavite crticu, kosu crtu i sl. (pripazite na činjenicu da ako ukupna smjesa (pripravak) nije razvrstana kao opasna, to ne znači da pojedine tvari u toj smjesi nisu razvrstane kao opasne).

5. Za tvari koje nabavljate na teritoriju RH ne morate dostavljati podatke, ali morate upozoriti vašeg dobavljača da to učini.

6. Ako ste pokrenuli postupak (pred)registracije, onda ste to mogli učiniti preko Jedinstvenog zastupnika. Ukoliko je to tako, onda ga ovdje navedite.

7. U excelu postoji mogućnost kopiranja pojedinih kolona. Dakle kolonu D kopirajte u kolonu E, pa u kolonu F itd. onoliko puta koliko imate tvari za prijaviti, pa ih onda popunjavajte.

8. Pod „Jedinstveni zastupnik“ koji obavlja predregistraciju misli se na Jedinstvenog zastupnika koji je (potencijalno) obavio predregistraciju za Vas, a ne za neku drugu tvrtku izvan EU. Dakle, forma koju ste nam dostavili nema nikakve veze s prijavom koju vi morate načiniti putem tablice u excelu.