logo

U naš proizvod ugrađujemo različite tvari (sirovine). Za sve sirovine posjedujemo dokumentaciju, većina se uvozi preko firmi iz EU. Predregistriali smo tvari preko zastupnika iz Češke. Tada nismo imali informacije o točnim obvezama (2008 god.).
Pitanje je: da li kao daljnji korisnik trebamo prijaviti (predregistrirati/registrirati) tvari, koja je svrha dostave ovih podataka (tablica), te da li nam dostava podataka donosi troškove.

Odgovor:

Za tvari koje uvozite iz EU (Češka) ne trebate dostavljati podatke jer su ih Česi vjerojatno registrirali ili barem predregistrirali (provjerite).
Za tvari koje nabavljate iz RH, to trebaju učiniti Vaši dobavljači iz RH.
Za sve ostale tvari, dakle one koje nabavljate iz zemalja izvan EU, ako uvoz premašuje 1 tonu po tvari morate ih (pred)registrirati, odnosno za njih morate dostaviti podatke putem tablice koju ste dobili od HGK. Ukoliko niti jedna tvar koju uvozite iz zemalja izvan EU ne prelazi 1 tonu, ne morate ništa prijavljivati.
Dakle i tablica koju ste nam poslali i u kojoj navodite da ste daljnji korisnik nije potrebna, ako se u toj tablici ne deklarirate kao uvoznik, ali samo pod gore navedenim uvjetima.