logo

vezano za potrebu predregistracije i registracije naftnih derivata. Naime, naša tvrtka uvozi u Republiku Hrvatsku naftne derivate (dizel, benzin, loživo ulje itd.) iz rafinerije u Bosanskom Brodu. Za sve svoje proizvode rafinerija je preko svog jedinstvenog zastupnika (OR) već ishodila REACH registracijske brojeve.
Slijedom prethodno navedenog, ovim putem postavljamo upit da li će naša tvrtka nakon ulaska RH u EU moći i dalje uvoziti derivate iz navedene rafinerije temeljem registracije koju je već izvršila rafinerija preko svog zastupnika ili ćemo ih i mi morati predregistrirati odnosno registrirati.

Odgovor:

Tvari moraju registrirati SVI uvoznici u Europsku uniju. S obzirom da je rafinerija izvan EU, kada mi postanemo članica, onda ćete i Vi biti uvoznik u EU i imat ćete obvezu registrirati te tvari. Iz istog razloga trebate dostaviti popunjenu tablicu, koju ste dobili od HGK, s točnim nazivima tvari koje uvozite i to na engleskom jeziku (bilo kao čiste tvari ili u smjesama ili u proizvodima koji sadrže te tvari), ali i ostalim podacima koji se traže.