logo

obavezan dostaviti podatke HZTA kao što je navedeno u e-mailu iz HGK u prilogu. Kako smo mi distributeri koji nisu daljnji korisnici u dopisu pronašla sam navod da nemamo obveze prema REACH-u osim prosljeđivanja relevantnih informaciju u lancu opskrbe. Također ne uvozimo tvari, već smjese.

Odgovor:

Vi ste uvoznik ako uvozite tvari (bilo da su to čiste tvari, tvari u smjesama ili tvari u proizvodima iz kojih se mogu izlučiti) iz zemalja koje nisu članice EU. Dakle u tom ste slučaju dužni obaviti registraciju kada budemo članica EU za sve tvari koje uvozite u količinama od 1 tone ili više. Isto tako ako nabavljate tvari iz zemalja EU, a te tvari nisu registrirane, odnosno predregistrirane, nećete ih moći nabavljati od tih proizvođača dok se to ne obavi. Dakle za takve tvari iz EU te za sve tvari koje uvozite iz trećih zemalja u količinama 1 tone ili više morate dostaviti podatke.