logo

Pitanja i odgovori

regulativu vezanu za hemikalije u susjednim državama. Naime interesuje me da li prilikom uvoza hemikalijia ili biocida u Republiku Hrvatsku uvoznik plaća naknade i kolike, i da li je naknada propisana u fiksnom iznosu ili zavisi od količine uvoza.

Za potrebe jednog projekta, trebali bismo listu tvari kemikalija koje se tretiraju kao opasni otpad?
Na Vašim stranicama nisam uspio pronaći tu informaciju, možda negdje drugdje ?
Stvar mi je vrlo hitna pa bih Vas zamolio za hitan odgovor

koji je označen kao iritans koji nadražuje kožu? Mogu li se javite neke veće posljedice kod dugotrajne primjene?

ako se udiše, uzrokuje jako nadraživanje oka, može nadražiti dišni sustav, nadražuje kožu, ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem, može izazvati alergijsku reakciju na koži i otrovna je za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Količina koja se uvozi je cca 200 kg godišnje.
1. Treba li imati zaposlenu osobu kemijske struke, odnosno može li to biti osoba kemijske struke srednje stručne spreme i je li to dovoljno.
2. Koji se ispiti iz toksikologije moraju položiti (da li za odgovornu osobu ili radnika)

Piktogrami opasnosti

Znakovi opasnosti

T+ T Xn C Xi
Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja
VRLO
OTROVNO
OTROVNO ŠTETNO NAGRIZAJUĆE NADRAŽUJUĆE
N E F+ F O
Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja vatra
OPASNO ZA
OKOLIŠ
EKSPLOZIVNO VRLO
LAKO ZAPALJIVO
LAKO ZAPALJIVO OKSIDIRAJUĆE

» Preuzmi znakove opasnosti
» R i S oznake