logo

Možete mi reći koje je sve zahtjeve potrebno ispuniti kako bi se proizvodi koji će biti plasirani na domaće tržište, mogli izvoziti u državu članicu EU, ali pod drugim imenom? Znači, radi se o istim proizvodima, samo bi se u Hrvatskoj prodavali pod imenom A, a u drugoj državi pod imenom B (razlog je isključivo marketinški). Ideja je da se u Hrvatskoj napravi sve što je potrebno da bi se proizvodi mogli prodavati u drugoj članici EU (STL na engleskom, deklaracija i upute na službenom jeziku druge države). Proizvodi podliježu PRAVILNIKU o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (NN 99/13, 157/13).
Nadalje, od nadležnih Ministarstava dobili smo potvrde vezane za biocidne proizvode, odnosno sredstva za zaštitu bilja. Da li su te potvrde važeće i u ostalim članicama EU, odnosno da li je dovoljno napraviti samo službeni prijevod tih potvrda? Ili je potrebno i od nadležnih Ministarstava u državi članici EU također tražiti očitovanje o tim proizvodima?

Piktogrami opasnosti

Znakovi opasnosti

T+ T Xn C Xi
Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja
VRLO
OTROVNO
OTROVNO ŠTETNO NAGRIZAJUĆE NADRAŽUJUĆE
N E F+ F O
Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja Oznaka upozorenja vatra
OPASNO ZA
OKOLIŠ
EKSPLOZIVNO VRLO
LAKO ZAPALJIVO
LAKO ZAPALJIVO OKSIDIRAJUĆE

» Preuzmi znakove opasnosti
» R i S oznake