logo

Helpdesk za izvoz – uvoz

Izvoz i uvoz pojedinih kemikalija posebno zabrinjavajućih svojstava reguliran je posebnim propisima.

U tijelima UN-a Program za okoliš (UNEP) i Organizacija UN-a za prehranu i poljoprivredu (The Food and Agriculture Organization – FAO) sastavljena su pravila o prethodnom informiranom pristanku (Prior Informed Consent – PIC) postupku koja su potvrđena donošenjem Roterdamske konvencije 1998. godine.

Potpisnici Konvencije obvezuju se poštivati PIC postupak kojim se reguliraju obveze sudionika u međunarodnoj trgovini zabranjenim tvarima. Smisao ovoga postupka jest osigurati da o svakoj kupovini tvari ili proizvoda koji sadrži tvar koja je na PIC listi mora biti obaviješteno nadležno tijelo za provedbu Konvencije zemlje iz koje je kupac, ali i odgovarajuće nadležno tijelo države u kojoj je nastan (sjedište) proizvođača. To znači da mora biti poznat razlog korištenja tvari koja je na PIC listi.

Uredbom (EEZ) br. 2455/92 Europske komisije i Vijeća od 29. kolovoza 1992. godine o izvozu i uvozu određenih opasnih kemikalija omogućeno je uvođenje pravila Roterdamske konvencije o postupku prethodnog informiranog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini.

Spomenuta Uredba zamijenjena je Uredbom (EZ) br. 304/2003. i kasnije, nakon proširenja popisa kemikalija na koje se odnose nešto blaži postupci, Uredbom (EZ) br. 689/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. godine o izvozu i uvozu opasnih kemikalija.

Nema članaka u ovoj kategoriji. Ukoliko su ovdje prikazane potkategorije, one mogu sadržavati članke.