logo

Grupna prijava radnika jedne ustanove/tvrtke za tečaj
CSV datoteka mora sadržavati točnu sintaksu navedenu ovdje i u primjeru datoteke:
(Stručna sprema polaznika: KV, VKV, SSS, VŠS, VSS )
(Mjesto tečaja(za odgovorne osobe dostupan je samo Zagreb): Zagreb, Osijek, Rijeka, Split)
(Tip tečaja: Za radnike, Odgovorna osoba - tečaj za odgovorne osobe, Odgovorna osoba - tečaj za neposredne izvršitelje)
NAZIV TVRTKE;MJESTO TVRTKE;POŠTANSKI BROJ TVRTKE;ULICA I KUĆNI BROJ TVRTKE;TELEFON TVRTKE;TELEFAX TVRTKE;OIB TVRTKE;EMAIL ADRESA
ime_tvrtke;mjesto_tvrtke;postanski_broj;ulica_i_broj;telefonski_broj;telefax;oib_tvrtke;email_tvrtke
IME POLAZNIKA;PREZIME POLAZNIKA;IME OCA ILI MAJKE;DATUM ROÐENJA;MJESTO ROÐENJA;DRŽAVA ROÐENJA;STRUČNA SPREMA;OIB POLAZNIKA;MJESTO TEČAJA;TIP TEČAJA
ime_polaznika;prezime_polaznika;ime_oca;datum_rođenja_polaznika;mjesto_rođenja_polaznika;država_rođenja;stručna_sprema;oib_polaznika;mjesto_tečaja;tip_tečaja
Ante;Antić;Antun;19.01.1967;Varaždin;Hrvatska;SSS;00293223124;Zagreb;Za radnike
Primjer CSV datoteke
Datoteka mora biti spremljena u UTF-8 načinu
Popunjavanjem prijavnice za tečaj dajete privolu da se Vaši osobni podaci koriste isključivo u svrhu pohađanja tečaja, a u skladu s važećim primjenjivim propisima iz područja zdravstva te Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka. Hrvatski zavod za javno zdravstvo jamči svakom polazniku da će njegovi osobni podaci biti adekvatno zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.